Monthly Archives: Luty 2018

Przodowanie i wypadnięcie pępowiny

1. W przypadku przodowania pępowiny należy rodzącą ułożyć z wysoko uniesioną miednicą i na boku przeciwnym położeniu pępowiny oraz ściśle obserwować czynność serca płodu. Niekiedy udaje się w ten sposób spowodować cofnięcie pępowiny. Jeżeli pępowina się nie cofa, należy rodzącą rozwiązać cięciem cesarskim. 2. W przypadku wypadnięcia pępowiny wybór sposobu rozwiązania zależy od kilku czynników, lecz przede wszystkim od stopnia rozwarcia ujścia macicy, położenia i wielkości płodu, budowy miednicy i czynności skurczowej macicy.a. Pierwiastki i wieloródki przy niecałkowitym rozwarciu ujścia lub mało zaawansowanej główce w miednicy rozwiązujemy cięciem cesarskim.b. Przy całkowitym rozwarciu i główce w wychodzie poród kończymy zabiegiem kleszczowym. c. W położeniu miednicowym wypadnięcie pępowiny jest wprawdzie mniej groźne (mniejszy ucisk na pępowinę), niemniej przy braku warunków do ukończenia porodu naturalnymi drogami nie należy czekać i rozwiązać rodzącą cięciem cesarskim.d. W położeniu poprzecznym płodu i wypadniętej pępowinie należy rodzącą rozwiązać cięciem cesarskim.

Przodowanie i wypadnięcie pępowiny

Odróżniamy przodowanie i wypadnięcie pępowiny (prolapsus funiculi umbilicalis) jawne i ukryte. Jawne rozpoznajemy wtedy, jeżeli pępowina znajduje się przed częścią przodującą, a ukryte — gdy pępowina znajduje się między częścią przodującą a ścianą miednicy. Wówczas również pępowina może być narażona na ucisk. Po pęknięciu pęcherza płodowego zazwyczaj pępowina wypada do pochwy, a czasem nawet przed srom. Wypadanie spotykamy 3—6 razy częściej u wieloródek, częściej w porodach przedwczesnych, często w poprzecznych położeniach płodu, rzadziej w położeniach miednicowych, a najrzadziej w główkowych. Patomechanizm zaburzeń krążenia pępowinowego w przodowaniu i wypadnięciu pępowiny może być spowodowany: bezpośrednim uciskiem części przodującej płodu, a zwłaszcza główki płodu, na wypadniętą pępowinę; skurczem naczyń pępowinowych w wypadniętej pępowinie,- również w przodowaniu pępowiny jej pętla jest narażona na ucisk między częścią przodującą a płaszczyzną zetknięcia z miednicą lub przy braku całkowitego rozwarcia — z szyjką. Rozpoznanie wypadniętej pępowiny jest na ogół łatwe, trudniej natomiast rozpoznać jej przodowanie. Największe znaczenie w tym powikłaniu mają: badanie wewnętrzne przez pochwę oraz dokładne osluchiwanie czynności serca płodu. Przy przodowaniu pępowiny badaniem wewnętrznym stwierdza się przed częścią przodującą lub obok niej tętniącą, dającą się przesuwać na boki pępowinę. Po pęknięciu pęcherza pępowina może wypaść przed srom bądź może znajdować się w pochwie. W wyniku niedotlenienia płodu, spowodowanego zaburzeniem krążenia w pępowinie, powstają zaburzenia czynności serca płodu, które stwierdzamy przez osluchiwanie. Przy rejestrowaniu czynności serca płodu za pomocą kardiotokografii można stwierdzać zaburzenia w postaci zwolnień i przyśpieszeń, rejestrowanych jako tachy-bradykardia. Należy jednak pamiętać, że wypadnięcie pępowiny jest zjawiskiem nagłym i dlatego badanie diagnostyczne za pomocą kardiotokografii w tym wypadku jest mało przydatne. Kardiotokograf spełnia doskonale rolę w rozpoznawaniu przodowania pępowiny. Najbardziej przydatne w diagnostyce wypadnięcia pępowiny jest nadal osluchiwanie czynności serca płodu stetoskopem i badanie wewnętrzne. Rokowanie przy rozpoznanym przodowaniu pępowiny jest na ogół dobre, jeżeli w postępowaniu uwzględni się optymalny plan działania, natomiast rokowanie przy wypadniętej pępowinie jest zawsze poważne. Około ’/3 płodów w tym powikłaniu ginie. O losie płodu decyduje czas, jaki upłynął od wypadnięcia pępowiny do jego rozpoznania, a następnie czas od ustalenia rozpoznania do rozwiązania. Profilaktyka przodowania i wypadania pępowiny polega na ścisłej obserwacji czynności serca płodu, zwłaszcza w sytuacjach predysponujących do wystąpienia tych powikłań oraz na badaniu wewnętrznym każdej rodzącej czy ciężarnej przy stwierdzonych zaburzeniach czynności serca płodu, a zwłaszcza po pęknięciu pęcherza płodowego. Po pęknięciu pęcherza płodowego obowiązuje zawsze wnikliwa ocena czynności serca płodu.

Przodowanie i wypadnięcie części drobnych płodu oraz pępowiny

Jest to powikłanie ciąży lub porodu, które stwarza niekorzystną sytuację zarówno dla rodzącej, jak’i płodu. O przodowaniu części drobnych mówimy wówczas, jeżeli przy zachowanym pęcherzu płodowym rączka, nóżka lub pępowina znajdują się obok bądź przed jedną z wielkich części płodu, natomiast gdy pęcherza płodowego nie stwierdzamy, to identyczne usytuowanie części drobnych określamy jako wypadnięcie części drobnych. Przodowanie i wypadanie części drobnych płodu spotykamy najczęściej, gdy wchód miednicy jest niedostatecznie uszczelniony przez część przodującą płodu. Największy odsetek wypadnięć części drobnych stwierdzamy przy położeniach miednicowych i poprzecznych płodu. Największym zagrożeniem dla płodu jest wypadnięcie pępowiny przy położeniu płodu podłużnym główkowym. Etiologia. Czynnikami sprzyjającymi wypadaniu części drobnych są:1. nieprawidłowe położenia i ułożenia płodu, 2. nie ustalona część przodująca, 3. ciąża mnoga, 4. przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego, 5. wielowodzie, 6. niskie usadowienie łożyska, 7. długa pępowina, 8. zniekształcenia miednicy, 9. błędy popełniane przy przebijaniu pęcherza płodowego. Nie wszystkie wymienione przyczyny i nie w równym stopniu mają wpływ na powstawanie poszczególnych powikłań. Również przebieg kliniczny, jak i stopień zagrożenia płodu jest odmienny w wymienionych sytuacjach położniczych.

Rokowanie i postępowanie przy nieprawidłowej miednicy

Biorąc pod uwagę współczesne postępowanie położnicze, rokowanie dla matki i płodu na ogół — po podjęciu odpowiednich decyzji — jest dobre, niemniej jednak przy zaburzeniach budowy miednicy występują 3-krotnie częściej nieprawidłowe położenia płodu, 4-krotnie częściej wypad:, pępowina, częściej dochodzi do urazów płodu i uszkodzeń tkanek miękkich matki. Postępowanie. Ciężarna z nieprawidłową miednicą powinna być na 2 tygodnie przed porodem hospitalizowana. W postępowaniu zwracamy uwagę nie tylko na zagrożenie życia płodu, ale również na niebezpieczeństwo uszkodzenia u dziecka ośrodkowego układu nerwowego. Przy względnej niewspółmierności możemy zdecydować się na poród drogami naturalnymi, jednak przy trudnościach w ustalaniu się główki (poród próbnyl), braku postępu porodu bądź zaburzeniach czynności serca płodu rozwiązujemy rodzącą cięciem cesarskim.

Rozpoznanie nieprawidłowej miednicy

Rozpoznanie ustalamy na podstawie: Wywiadu: pytamy ciężarną, rodzącą, o choroby układu kostnego, nieszczęśliwe wypadki, przebieg poprzednich ciąż i porodów. Badania ogólnego: zniekształcenia kręgosłupa i kończyn dolnych, objawy krzywicy, gruźlicy, zwracamy uwagę na wzrost. Badania położniczego: kształt brzucha (obwisły, spiczasty), część przodująca i jej stosunek do wchodu (najczęściej nie ustalona, balotuje nad wchodem), badanie zewnętrzne — wartości zewnętrznych wymiarów miednicy odbiegają od prawidłowych, czworobok Michaelisa zniekształcony. Badania wewnętrznego: ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymiar prosty wchodu, który w miednicach płaskich najczęściej jest skrócony. W miednicach płaskich do wzgórka kości krzyżowej dochodzi się z łatwością, w miednicach ogólnie ścieśnionych można badać całą powierzchnię kości krzyżowej, w miednicach typu męskiego stwierdza się brak krzywizny kości krzyżowej, łuk łonowy jest ostry, wychód miednicy zwężony w wymiarze poprzecznym bądź prostym. Określamy stosunek części przodującej płodu do wchodu miednicy. Przy wątpliwościach wykonujemy rtg miednicy, pelwime- trię bądź cefalometrię. U płodów częściej obserwuje się nadmierną adaptację główki, obrzęk porodowy, urazy czaszki i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Specjalistyczna klinika – leczenie niepłodności Warszawa

Niepłodność to coraz częstszy problem, z którym borykają się osoby w różnym wieku. Może ona dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W związku z tym, jeżeli chce się mieć naprawdę dziecko, to warto zgłosić się do specjalisty na leczenie niepłodności Warszawa. Jest to miejsce, gdzie leczeniu mogą się poddać zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy za wszelką cenę pragną mieć dziecko. Takim pierwszym i najważniejszym krokiem w walce z niepłodnością jest podjęcie decyzji o jej leczeniu, ale też zmiana trybu życia i niektórych nawyków. Przyczyny niepłodności mogą być różne i, jak już było wspomniane, mogą leżeć po stronie kobiety, jak i mężczyzny. W klinice w Warszawie dostępne są najnowocześniejsze metody diagnostyki oraz leczenia niepłodności. Marzeniem wielu małżeństw jest posiadanie dzieci, ale czasami okazuje się to niemożliwe i niepłodność staje się ich koszmarem, z którym muszą walczyć na różne sposoby. Jednym z nich jest leczenie niepłodności w specjalistycznej klinice bez względu na wszystko.

Jak zorganizować leczenie niepłodności Warszawa

Niepłodność to problem dotykający wielu par. Według statystyk już nawet co piąta może mieć problem z poczęciem dziecka. W przyszłości może być natomiast jeszcze gorzej, ponieważ niepłodność staje się coraz poważniejszym problemem nie tylko jednostkowym, ale nawet społecznym. Dotknięci nią ludzie szukają różnych sposobów na leczenie niepłodności Warszawa. Wiele zależy tu od dotarcia do dobrego specjalisty. Osoby nie tylko kompetentnej, ale przede wszystkim mającej odpowiednie podejście do pacjentów. Bez tego ani rusz. Zorganizowanie leczenia wymaga opracowania planu działania, który będzie dla pacjentów zrozumiały i przez nich akceptowany. Aby tak się stało, powinni czuć się wysłuchani oraz zrozumiani przez swojego lekarza. Tylko w ten sposób można ograniczyć poziom stresu, a co za tym idzie zwiększyć szanse na zapłodnienie. Leczenie dobrze zatem rozpocząć od znalezienia lekarza, do którego będzie się miało pełne zaufanie i z którym zwyczajnie tak po ludzku będzie można się dogadać. Nie jest to wcale takie trudne.

Leczenie niepłodności Warszawa – tragedia dla każdej pary

Od wielu lat, wszyscy ludzie na ziemi skupiali się na spłodzeniu swojego potomstwa. Kiedyś ludzie, chcieli mieć sporo dzieci, aby te pomagały im w polu, a potem na starość. Cenieni byli szczególnie chłopcy. Dziewczynki w dawniejszych czasach były odrzucane i mniej kochane. W obecnych czasach ludzie cieszą się zarówno z chłopca, jak i dziewczynki. Przeważnie mężczyźni marzą o synu a kobiety o córce. Kiedy dziecko się już narodzi, dla rodziców nie ma znaczenia jakiej jest płci. Najważniejszą rzeczą jest tylko to, aby było zdrowe. Jednym, dane jest posiadanie dużej rodziny, innych stać tylko na jedno dziecko. Niestety są też ludzie, którzy bardzo cierpią, ponieważ nie mogą mieć swojego dziecka. Leczenie niepłodności Warszawa nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Czasem leczenie w ogóle nie pomaga i ludzie muszą żyć ze świadomością, iż nigdy nie będą mieć własnego dziecka. To tragedia dla każdej pary, kiedy odczuwają już duży instynkt macierzyński i ojcowski, i nigdy nie będą mogli przelać miłości na swoją pociechę.

Leczenie niepłodności Warszawa – wykwalifikowany specjalista

Każde małżeństwo, prędzej czy później zaczyna myśleć o posiadaniu własnych dzieci. Dla większości kobiet zajście w ciążę jest bezproblemowe. Niemniej jednak bywają przypadki, gdy tak się nie dzieje. Bowiem problemy, chociażby w układzie hormonalnym mogą spowodować niepłodność. Gdy już wszystkie metody zajścia w ciążę i jego wspomagania zawiodą, należy niezwłocznie udać się do lekarza w celu przeprowadzenia niezbędnej diagnostyki. Lekarz na podstawie indywidualnych wyników, zarówno kobiety, jak i mężczyzny dobierze odpowiednią metodę leczenia niepłodności i będziemy mogli bez problemu posiadać własne dzieci. Tego typu leczenie może przeprowadzić tylko wykwalifikowany specjalista, dlatego poszukując odpowiedniego gabinetu w internecie, wpiszmy na przykład w wyszukiwarce leczenie niepłodności Warszawa, dzięki czemu z pewnością znajdziemy jego adres, godziny otwarcia, a także chociażby ceny zabiegów. Leczenie niepłodności jest długotrwałe i potrzeba dużo cierpliwości, aby przejść całą procedurę. 

Leczenie niepłodności Warszawa – negatywny wpływ na nasze życie

Problemy ze zdrowiem mogą mieć bardzo negatywny wpływ na nasze życie – także to towarzyskie lub prywatne. Choć wiele osób zostanie z nami niezależnie od wszystkiego, często bezpłodność sprawia, że nasz związek się rozpada – niekoniecznie bezpośrednio z tego powodu, ale powodując negatywne emocje może skończyć się bardzo niemiło. Oczywiście, można obarczać winą osobę, która nie mogła się z tym pogodzić, jednak posiadanie własnych, biologicznych potomków jest dla wielu bardzo ważne i po prostu nie mogą pogodzić się oni z faktem, że nigdy nie będą ich mieli – jeśli istnieje alternatywa w postaci znalezienia sobie nowego partnera. Na szczęście leczenie niepłodności Warszawa może przynieść ulgę osobom zainteresowanym tym tematem. Gdy powoli traci się nadzieję, warto udać się do specjalisty, który pomoże nam w naszym problemie, możliwie całkowicie się go pozbywając. Nie można się poddawać, jeśli czegoś bardzo się pragnie, a dopiero po wykorzystaniu wszystkich opcji, można zastanawiać się nad tym, co dalej.