Przodowanie i wypadnięcie kończyn płodu

1. Przodowanie i wypadnięcie nóżek płodu jest sytuacją położniczą najczęściej opisywaną przy powikłaniach porodu w położeniach poprzecznych i miednicowych. Do rzadkości należy przodowanie i wypadnięcie nóżki w położeniach główkowych. 2. Przodowanie i wypadnięcie rączki płodu w położeniu główkowym. Przodowanie rączki obok główki płodu jest sytuacją najczęściej bez większego znaczenia dla przebiegu porodu. Po pęknięciu pęcherza rączka może pozostać obok zstępującej do kanału główki i wtedy mówimy o niezupełnym wypadnięciu rączki bądź rączka może wypaść przed główkę i wówczas ramię rączki znajduje się obok główki. Stan ten określamy jako zupełne wypadnięcie rączki. Najczęstszą przyczyną wypadnięcia rączki jest niedostateczne uszczelnienie kanału rodnego. Częściej obserwuje się wypadanie rączki u wieloródek. Wypadnięta rączka z ramieniem obok główki powiększa obwód części przodującej i zaburza mechanizm porodu. Rozpoznanie stawiamy na podstawie badania wewnętrznego przez pochwę. Zapobieganie wypadnięciu rączki przodującej lub niezupełnie wypadniętej polega na położeniu rodzącej na boku przeciwnym do przodującej kończyny. Najczęściej rączka w tej pozycji cofa się. Leczenie zupełnie wypadniętej rączki polega na próbie jej odprowadzenia poza największy obwód główki; jeżeli próba się nie udaje lub rączka ponownie wypada, to należy rodzącą rozwiązać cięciem cesarskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *